Maritime Advisory Board

Ang Maritime Advisory Board (MAB) ay nagbibigay ng kadalubhasaan sa paksa at gabay sa Direktor ng Maritime sa pagsusuri at paglutas ng mga natanggap na ulat. Ang mga indibidwal na miyembro ay iniimbitahan sa board bilang pagkilala sa kanilang karanasan sa isa o higit pang partikular na sektor ng maritime o kanilang kaalaman sa mga salik ng tao. Ang mga miyembro ng MAB ay independyente at hindi kumikilos bilang mga kinatawan ng kanilang mga pangunahing organisasyon.

Regular naming sinusuri ang komposisyon ng MAB upang matiyak na ang pagiging miyembro ay sumasalamin sa pagkakaiba-iba at lawak ng sektor ng maritime.