M2099

23rd March 2023

Hindi ligtas na fendering arrangement para sa Ship to Ship na Operasyon

Paunang Ulat

Nagpadala ang reporter ng larawan ng isang storage ship na mali ang pagkaka-kabit sa fenders, bilang pagpuna na alinmang pagpalya ng secured line, ang mga fender ay maaaring magresulta rin ng pagpalya ng buong fender protection system.

Komento ng CHIRP

Ang tali ay isang single point of failure – kapag maputol ito, ang buong fender arrangement ay makokompromiso.    Ang mahusay na seamanship ay nangangailangan na ang bawat fender ay nasa secured na posisyon, dahil ang relatibong paggalaw ng mga barko ay maaaring magdulot ng paghiwa-hiwalay ng mga securing lines.

Mga Pangunahing Isyu na nauugnay sa ulat na ito

Overconfidence – Ang operator ay maaaring maging sobrang kumpiyansa sa abilidad ng isang fender na makapagbigay ng isang secure na arrangement sa parehas na barko, batay sa kondisyon ng kapaligiran nito.

Local practices – ito ay maaaring nakasanayan ng gawin.   Subalit, sa lahat ng ship-to-ship operations, ang parehas na master ay responsable sa pagtitiyak na ang mooring ay ligtas sa buong loading/discharge operation.   Icha-challenge mo ba ang ganitong fendering arrangement?   Hindi mo ba itutuloy ang pag-berth?

Alerting – I-aalerto mo ba ang master ng export ship na may fenders na ang securing arrangement ay hindi sapat?

Up next: