M2183

14th May 2024

Sunog sa laundry room

Paunang Ulat

Direktang matapos na ang ilang mga tea towel ay nasa tumble dryer, nailagay sila sa isang plastik na basurahan at inilagay sa ibabaw nito.  Makalipas ang ilang oras, na-activate ang fire/smoke detector sa laundry room, at naalerto ang mga crew.  Habang papasok sa laundry room, napansin nila ang usok mula sa plastic bag.   Nagawa nilang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher.

Komento ng CHIRP

Ang paglalagay ng mainit na tuwalya or boilersuits na hindi muna sapat na napalalamig at maaaring mayroon pang natitirang oil/grease sa tela nito sa plastic bag na nasa ibabaw ng tumble dryer ay maaaring makalikha ng kondisyon na kusang magkasunog, na karaniwang sanhi ng pagkasunog sa laundry room sa barko.

Ang kusang pagkasunog ay nangyayari kapag ang isang combustible material na may bakas ng oil/grease sa tela nito ay nainitan ay nakaabot sa kaniyang ignition temperature, kabilang na ang oxygen sa hangin (oxidation).   Ang oxidation ng isang flammable material ay nakakalikha ng init.

 Mahalagang matiyak na ang tea towel ay maayos na na-hot wash upang maalis ang mga grasa at mga nalalabing langis sa tela bago ito patuyuin sa tumble dryer.  Ang wastong klase ng detergent ay kailangang gamitin upang masiguro na malinis ito sa mga oily residues.

 Ang tumble dryer ay dapat naka-set ng maayos upang matiyak na ang mga tuwalya ay dumaan sa wastong cycle, kabilang na ang cooling cycle, upang hindi sila maging mainit pagkaraan na matapos ang cycle.   Ang mga filter sa mga tumble dryer ay kinakailangang nalinis bago ang bawat cycle.  Pinipigilan ng mga blocked filters ang magandang daloy ng hangin at pinipigilan din na matuyo ng wasto ang mga damit sa panahon ng pag-ikot.

 Ang mga laundry room ay partikular na mga high-risk environment sa sunog, at ang kalinisan ng mga makinarya ay mahalaga upang maiwasan ang sunog.   Ang mga detector heads, ventilation fans, FFA, at suitable door-closing arrangement ay kinakailangan na sapat na pinapanatili upang mabawasan ang panganib na magkasunog.  Ang regular na fire drills ay kinakailangang isagawa sa lugar na ito upang masanay ang mga crew na maging alerto sa potensyal na sunog,

Dahilan sa madalas na paggamit, ang equipment na ito ay dapat isaalang-alang na palitan kada limang taon sa panahon ng docking.

Mga Pangunahing Isyu na nauugnay sa ulat na ito

Lokal na kasanayan –  Sumunod sa matatag ng pamamaraan ng laundry cleaning at huwag makiayon sa mga hindi ligtas na mga gawain.  Kapag nakakita ka ng mga gawain na iba sa kung ano ang sinanay mong gawin, magsalita ka ukol dito.

Pag-alerto – Alertuhan ang sinomang responsable dito kapag nakakita ka ng isang bagay na hindi ligtas.   Gaano ka kadalas bumibista sa laundry room at nakakakita ng hindi ligtas na kondisyon? Inireport mo ba ito?

  • Local Practices
  • nagpapalit