M2254

14th May 2024

Загоряння смоли в контейнері

Початковий звіт

Пожежа була виявлена, коли судно стояло на якорі в одному з портів. Після спрацьовування пожежної сигналізації на судні у берегової адміністрації було запрошено допомогу. Були відправлені пожежні катери. Для гасіння палаючих штабелів контейнерів на палубі були використані водомети. Через кілька годин пожежу вдалося локалізувати.

Операція полягала у гасінні пожежі в обмеженому просторі, що призвело до пошкодження палаючих і сусідніх контейнерів.

Коментар CHIRP

CHIRP дякує екіпажу та береговій адміністрації за оперативні дії з ліквідації пожежі, яка представляла значну загрозу для судна. Цей інцидент підкреслює складність боротьби з пожежами в замкнутих просторах, подібних до тих, що виникають на суднах.

Розуміння вмісту контейнерів має вирішальне значення для безпеки екіпажу та цілісності судна. Неправильно задекларовані контейнери − поширена проблема. Вони можуть становити серйозну загрозу для життя екіпажу. У цьому інциденті контейнери містили смолу, яка може транспортуватися різними способами (мішки, бочки, контейнери або насипом) і може підпадати під IMDG клас 3 або 4 , залежно від стану.

Рідкі смоли (IMDG клас 3) легкозаймисті і можуть утворювати вибухонебезпечні пари в повітрі. Деякі смоли можуть вибухонебезпечно полімеризуватися під впливом тепла або вогню.

При розливі смоли (як рідкої, так і твердої) можуть виникати екзотермічні реакції у разі контакту з іншими речовинами в контейнері. Важливо проявляти належну обачність по відношенню до вантажовідправників, щоб забезпечити належну упаковку, укладання і маркування вантажу.

CHIRP рекомендує надати фотографію розміщеного контейнера з небезпечними вантажами перед пломбуванням дверей. Це дозволяє екіпажу краще розуміти властивості вантажу, що знаходиться всередині, і підвищує обізнаність про труднощі боротьби з пожежами, пов’язаними з такими вантажами.

Фактори, що стосуються цього звіту

Можливості 1 − Чи достатньо добре ознайомлений ваш судновий і береговий персонал з Кодексом IMDG (Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів), щоб розуміти ризики? Чи проходили ви курс відготовки з перевезення небезпечних вантажів?

Можливості 2 − Чи є на вашому судні необхідне протипожежне обладнання для боротьби з різними видами пожеж в обмеженому просторі?

Комунікація − Наскільки активно ваша компанія взаємодіє з вантажовідправниками, які заяймаються транспортуванням небезпечних вантажів?

  • компетентність
  • Комунікація

Up next: