M2036F

16th August 2022

Paglabag sa mga regulasyon ng TSS

Paunang Ulat

Di-nagtagal pagkatapos ng hatinggabi, isang tanker na may sakay na deep sea pilot ay papalapit sa isang traffic separation scheme (TSS). Ang draft ng barko ay 20 metro. Papasok na sana ang tanker sa kinikilalang internasyonal na itinalagang deep water route.

Ang master ng isang container ship na may draft na 14m na papalapit sa parehong TSS ay nagpaalam sa tanker na ang parehong mga sasakyang-dagat ay darating sa pasukan ng deep water lane sa parehong oras at hiniling sa tanker na bigyan siya ng mas maraming puwang.

Ipinaalam ng piloto na nasatanker na sila ay sumusunod sa deep water track at itinuro na ang container vessel ay dapat dumaan sa kabilang lane, silangan ng deep water lane, at dapat itong umiwas sa pag-overtake sa puntong iyon.

Sa halip na pumasok sa alternate TSS lane sa silangan, ang container vessel ay pumasok sa southerly TSS lane laban sa daloy ng trapiko, na malinaw na nakamarka sa mga chart. Tumawag ang container ship sa ilang paparating na barko upang hilingin na baguhin ng mga ito ang kanilang kurso patungo sa starboard upang payagan ang container ship na ligtas na makadaan.

Ilang sandali pa, tinanong ng Coastguard ang container ship kung ano ang ginagawa nito sa kabilang linya.

Komento ng CHIRP

Maaaring bumagal ang alinman sa dalawang sasakyang pandagat upang maiwasan ang close-quarter situation  sa pasukan sa TSS deep water lane. Ang ilang minutong pagkaantala  ay hindi materyal na makakapagpabago sa oras ng pagdating sa kanilang susunod na daungan. Ang container vessel ay maaaring ligtas na naka-navigate sa alternatibong lane sa silangan ngunit hindi pinansin ang payo ng piloto na gawin ito at pumasok sa lane sa timog, laban sa pangkalahatang direksyon ng daloy ng trapiko para sa lane na iyon.

Hindi matukoy ng CHIRP kung ang Standard Operating Procedures ng container vessel ay nagbigay ng kapangyarihan sa OOW na amyendahan ang kanilang bilis ( i.e. slow down) o ang kanilang nav track, ngunit sa mga ganitong pagkakataon dapat tawagan ang master. Ang pagbagal ay maaaring nakabuo ng espasyo upang maiwasan ang malapit na sitwasyon at magbigay ng mas maraming oras upang masuri ang sitwasyon. Hinihikayat ng CHIRP ang mga opisyal na mag-isip sa mga tuntunin ng ‘oras’ pati na rin ‘espasyo’.

Kapag papalapit sa isang masikip na lugar tulad ng pasukan sa isang traffic separation scheme, magandang kasanayan na maghanda ng contingency plan kung papayagan ng sitwasyon at tukuyin ang oras o lugar kung saan kailangan mong gumawa ng desisyon. Sa kasong ito, ang container vessel ay may pagpipilian ng dalawang traffic separation lane at, kapag naging maliwanag na ang tanker ay gumagamit ng deep water route, maaaring pumili na gamitin ang alternatibong ruta sa silangan.

Hinihikayat ng CHIRP ang mga opisyal na mag-isip sa mga tuntunin ng ‘oras’ pati na rin ‘espasyo’.

Ang mga aksyon ng container vessel ay mapanganib at lumabag sa mga internasyonal na regulasyon tungkol Traffic Separation Scheme; Ang mahusay na seamanship ay nangangailangan ng mga sasakyang pandagat na gumamit ng tamang lane, upang magpatuloy sa pangkalahatang direksyon ng daloy ng trapiko para sa lane na iyon, at hindi humadlang sa mga sasakyang-dagat na pinipigilan ng kanilang draft at pagmamaniobra.

Nakipag-ugnayan ang CHIRP sa DPA ng container vessel upang kunin ang kanilang bersyon ng mga kaganapan at mabait nilang ibinigay sa CHIRP ang kanilang ulat sa pagsisiyasat, na kinabibilangan ng full-on-board navigational audit. Napag-alaman na hindi sinunod ang mga pamamaraan sa pag-navigate, o ang mga standing order ng master na kasama ang pagtawag sa master at dagdag na pagpapaalam sa VTS na itoay naglalayong pumasok sa magkasalungat na traffic lane.

Natuklasan ng ulat ang maling paghawak ng barko, at hindi sapat na pagkakakilanlan ng panganib dahil sa mahinang kaalaman sa sitwasyon at ang kumpanya ay nagpakilala ng karagdagang pagsasanay upang mapabuti ang kakayahan sa pag-navigate sa buong fleet. Kasama dito ang pagsasanay sa Bridge Resource Management para sa lahat ng bagong opisyal at pana-panahong pagsasanay sa pag-refresh para sa mga opisyal ng nabigasyon. Dinagdagan din nila ang dalas ng mga inspeksyon ng mga port captain, na may karagdagang pagtutok sa mga pamamaraan sa pag-navigate at kanilang aplikasyon . Ang insidenteng ito ay ipinahayag sa fleet, kung saan ang mga master ay inutusan naipulong ang koponan upang talakayin ang insidenteng ito.

Nais ng CHIRP na purihin ang kumpanya para sa mahusay na pagtugon nito at mga kasunod na aksyon upang matiyak na ang kaligtasan sa pag-navigate ay nananatiling pangunahing priyoridad sa kaligtasan.

Mga Pangunahing Isyu na nauugnay sa ulat na ito

Presyon – Ang insidenteng ito ay lumitaw dahil sa pinaghihinalaang presyon ng oras. Ang pagpapabagal ng isang sasakyang-dagat upang makarating sila sa pasukan ng channel sa iba’t ibang oras ay hindi magiging makabuluhang naantala ang paglalakbay ng alinmang barko. Ang pagbagal ay bumubuo ng karagdagang oras upang pag-isipan ang isang problema. Ang pag-iisip tungkol sa ‘oras’ at hindi lamang ‘espasyo’ ay isang mahusay na kasanayan sa pag-navigate upang paunlarin.

Situational Awareness – Ang karga ng trabaho at mga distractions ay ang salik na nagdudulot ng pinakamataas na pagkawala ng situational awareness. Ang pagkakaroon ng master sa tulay ay magbibigay ng karagdagang karanasan sa koponan ng tulay at maibahagi ang pasanin ng labis na impormasyon. Ang pagpapabagal ng sasakyang-dagat upang bigyan ng mas maraming oras upang masuri ang mga panganib ay makabuluhang mapabuti ang kamalayan sa sitwasyon. Gaano karaming mga opisyal ng deck ang nakakaramdam ng kapangyarihan na pabagalin ang sasakyang-dagat, gawin mo?

Nag-aalerto – Binalaan ng bridge team sa tanker, o alinman sa mga paparating na sasakyang-dagat sa magkasalungat na lane, ang container vessel na nasa maling traffic separation lane ito, at ito ay interbensyon lamang ng Coast Guard monitoring station humigit-kumulang 15 minuto mamaya na nagdala nito sa kanilang atensyon.

Up next: