M2051

23rd November 2022

Humahantong sa mapanganib na pangyayari ang hindi pag-challenge sa awtoridad

Paunang Ulat

Isang piloto ang sumakay sa isang tanker sa anchor. Noong marating na nila ang tuktok ng hagdanan, nadiskubre nila na ito ay nakatali sa nabubulok na barandilya, walang angkop na mahahawakan ng kamay sa malapit, at mayroong mga trip hazards sa deck malapit sa embarkation point.

Noong binanggit ng piloto ito sa master, sinabi sa kanya na ang hagdanan ay hindi kadalasang nakatali sa ganoong posisyon, ngunit sa halip ay iniurong ito upang mapagbigyan ang utos ng pilot station na makabit ang isang 7m na hagdanan.  Ito ay mas mataas kaysa sa 5m maximum height sa isang embarkation point, kaya ang hagdanan ay iniurong.

Komento ng CHIRP

Dapat ay hinamon ng master ang kahilingan ng pilot station kung ito ay mangangahulugan ng pag-urong ng hagdan sa itinalaga nitong posisyon, sa batayan ng pangkalilgtasan.   Sa maraming kultura, ang mga awtoridad ay hindi tinututulan.  Ito ang maaaring naging sitwasyon dito, subalit mas higit na kilala ng master at ng mga crew ang kanilang barko!  Kung ang kahilingan ay ginawa dahil sa high sea state o swell,  itatanong ng CHIRP kung posible ba na magkaroon ng safe embarkation sa ganitong mga kondisyon.

Mga Pangunahing Isyu na nauugnay sa ulat na ito

Komunikasyon – Dapat hamunin ng mga sasakyang-dagat ang anumang direksyon na nangangahulugan ng pag-alis mula sa mga awtorisadong pamamaraan, lalo na kung saan maaaring makompromiso ang kaligtasan bilang resulta.

Kaalaman sa sitwasyon – Bago ang anumang aktibidad, at partikular na ang isa na lumilihis sa mga normal na pamamaraan, ang isang dynamic na pagtatasa ng panganib ay mahalaga upang matiyak na ang lugar ay ligtas. Kung ito ay naisakatuparan nang epektibo kung gayon ang mga tripulante ay dapat na napansin na ang pag-aayos ng hagdan ay hindi angkop.

Kultura – Ang mahinang estado ng pagpapanatili ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan at kultura ng pagpapanatili ng sisidlan ay hindi sapat. Nagmumungkahi din ito ng kakulangan ng mga panlabas na inspeksyon at pag-audit sa antas ng organisasyon.

Presyon – Inilagay ng crew ang kanilang sarili sa ilalim ng self-imposed pressure na magbigay ng pilot ladder sa 7m sa kabila ng pag-alam na ito ay hindi gaanong ligtas kaysa sa itinalagang embarkation point.

Up next: